HIV og AIDS - symptomer og forløp (2023)

HIV er et virus som svekker immunforsvaret, noe som gjør kroppen mer utsatt for infeksjon og sykdom. AIDS er en diagnose av avansert HIV-infeksjon med komplikasjoner.

Abstrakt

Lever du med HIV og har spørsmål om Corona?Sjekk ut hivnorge.brhvor du alltid vil finne oppdatert informasjon. Trenger du noen å snakke med?Du kan kontakte oss på e-post, ovenforHivNorge Facebook-sideeller ved å ringe 92016892 fra 9:00 til 19:00.

Det finnes ingen kur for HIV-infeksjon. Viruset kan forårsake alvorlig sykdom og død, men med dagens behandling er forventet levealder meget god sammenlignet med tidligere. Med vellykket behandling kan de fleste som er infisert med Human Immunodeficiency Virus (HIV) leve lange liv med redusert risiko for alvorlige komplikasjoner.

Her kan menn som har sex med menn bli testet for hiv raskt og helt gratis.

(Video) HIV & AIDS - signs, symptoms, transmission, causes & pathology

HIV-situasjonen i Norge

Etter en svært stabil situasjon på 1990-tallet økte antallet bekreftede HIV-tilfeller tidlig på 2000-tallet. Dette skyldes hovedsakelig flere hiv-smittede innvandrere som ble smittet i sitt tidligere hjemland før de kom til Norge, og en betydelig økning i infeksjoner blant menn som har sex med menn (MSM). Bildet er formet av at mange MSM er nysmittet på tilfeldige eller anonyme sexarenaer.

Siden 2015 har MSM sett en nedgang i rapporterte tilfeller. Dette skyldes sannsynligvis virkningen av flere tiltak, som B. Økt testaktivitet, tidlig behandlingsstart og tilgang til profylaktisk behandling (PrEP). Antall anmeldte saker blant nyankomne asylsøkere har også gått ned de siste årene, noe som kan knyttes til nedgangen i antall asylsøkere de siste årene.

Nesten en tredjedel av personer med hiv-diagnose i Norge er innvandrere. De fleste kommer fra konfliktsoner i Sentral- og Øst-Afrika og Sørøst-Asia. Heteroseksuell smittespredning blant personer bosatt i Norge er fortsatt relativt sjelden. De fleste i denne gruppen er menn som ble syke i utlandet, spesielt i Thailand. Det er få nye infeksjoner blant rusavhengige i Norge.

Ved utgangen av 2017 var totalt 6 277 hiv-smittede personer (4 240 menn og 2 017 kvinner) diagnostisert i Norge. Anslagsvis 4500 til 5000 mennesker ble smittet med hiv i Norge i 2017.

Les mer om hiv-situasjonen i Norge hos Folkehelseinstituttet

Den globale situasjonen med HIV

HIV-infeksjon er påvist i alle land i verden. UNAIDS anslår at rundt 36,7 millioner mennesker levde med hiv ved utgangen av 2016. Rundt 17 millioner av dem har tilgang til antiviral behandling. Siden begynnelsen av epidemien har anslagsvis 78 millioner mennesker blitt smittet med HIV og rundt 35 millioner har dødd av AIDS-relaterte sykdommer.

Det er anslått at 52 prosent av HIV-smittede mennesker i verden er kvinner. Omtrent 69 prosent av HIV-smittede bor i Afrika sør for Sahara.

Omtrent 1,8 millioner mennesker over hele verden er nå smittet med HIV hvert år (2016). Dette er det laveste antallet nyoppdagede tilfeller siden midten av 1990. Antallet mennesker som dør av AIDS synker hvert år ettersom flere mennesker i lav- og mellominntektsland får tilgang til behandling.

(Video) HIV - AIDS - Sign, Symptoms, Transmission and Treatment

Tuberkulose er den ledende dødsårsaken for mennesker som lever med HIV over hele verden.

symptombilde

50-70 prosent utvikler symptomer på HIV-infeksjon to til fire uker etter smitte. Dette kalles akutt eller primær HIV-infeksjon. Typiske symptomer er:

  • Feber
  • sår hals
  • forstørrede lymfeknuter
  • utslett
  • muskel- og leddsmerter

Symptomene kan være likeInfluensaJegMononukleose("kyssesyken") og varer vanligvis 2-3 uker. Etter dette stadiet avtar symptomene og personen føler seg helt frisk.

Mengden virus i blodet avtar gradvis i løpet av 4 til 6 måneder etter infeksjon og stabiliserer seg deretter på et visst nivå. Dette nivået varierer veldig fra person til person. Personer med en gjennomgående høy virusmengde blir syke raskere enn de med lavere virusmengde.

Hvor raskt en HIV-infeksjon utvikler seg til en sykdom varierer fra person til person. Symptomene på HIV-infeksjon kan variere. Det mest alvorlige stadiet av utviklingen av sykdommen er AIDS (ervervet immunsviktsyndrom). Dagens behandling hemmer viruset i å formere seg i kroppen og kan dermed forsinke svekkelsen av immunforsvaret og de komplikasjonene som oppstår.

Den vanligste årsaken til diagnosen AIDS er forekomsten av en opportunistisk infeksjon. Men hos en HIV-smittet person kan de første symptomene på AIDS også være vedvarende feber eller diaré, betydelig og uforklarlig vekttap eller noen former for kreft.

Hvor raskt en HIV-infeksjon utvikler seg til en sykdom varierer fra person til person. Statistikk viser at selv uten behandling er 50 prosent fortsatt asymptomatiske etter 10 år. Foreløpig finnes det ingen kur mot HIV som kan eliminere viruset og gjenopprette et fullt normalt immunsystem. Tilgjengelige behandlinger retter seg mot virusets evne til å formere seg i kroppen og dermed dets evne til å forårsake sykdom. Derfor er komplikasjoner i dag mye mindre vanlig enn før god behandling.

smitteevne og inkubasjonsperiode

HIV finnes i kroppsvæskene til en smittet person. Kroppsvæsker som inneholder nok virus til å overføre infeksjon inkluderer blod, sæd, vaginale væsker og morsmelk. Andre kroppsvæsker (svette, tårer, spytt, urin) kan også inneholde virus, men spiller neppe noen rolle i overføringen.

(Video) HIV / AIDS - Causes, Symptoms, Treatments & More…

seksuell kontakt

Seksuell kontakt er den vanligste smitteveien. Mer enn 90 prosent av infeksjonene skjer gjennom seksuell kontakt. Heteroseksuelle infeksjoner er de klart vanligste i verden. Viruset overføres når blod, sæd eller skjedesekret kommer i kontakt med en annen persons slimhinner.

Slimhinner finnes i skjeden, urinrøret, endetarmen, munnen og øynene. Smitte ved seksuell kontakt kan derfor forekomme ved vaginalt/analt samleie eller oralsex. Analsex regnes som den mest risikofylte, men HIV-infeksjon og oralsex er mulig.

HIV overføres lettere fra mann til kvinne enn omvendt. For menn som har sex med menn, er den mest sårbare mottakeren, personen som mottar sæden.

Hvis du har en annen STI (klamydia, gonoré, herpes, syfilis eller andre sykdommer med sår eller puss), har du økt risiko for å overføre HIV ved seksuell kontakt. Risikoen for infeksjon øker også med samtidig vaginal rennende nese forårsaket av sopp.

HIV-smittede mennesker som er godt behandlet med antivirale medisiner har svært lave nivåer av viruset i blodet. Praksis har vist at godt behandlede mennesker ikke smitter sine seksuelle partnere.

blodinfeksjon

HIV er i blodet. Det kan overføres ved blodoverføring, noe som nå er nesten umulig i Norge på grunn av blodgivertesting og varmebehandling av en rekke blodprodukter. HIV kan også overføres gjennom store mengder blod i kontakt med slimhinner eller synlig skadet hud.

HIV kan overføres mellom sprøytebrukere ved å dele sprøyter, kanyler eller annet utstyr. Dette gjelder både tilsetning av «stoffer» og dopingmidler. Det er veldig viktig at du aldri deler sprøyter eller tips med andre.

Fra mor til barn

Risikoen for overføring fra mor til barn under graviditet, fødsel og amming er omtrent 30 %. Antiviral behandling av den gravide kvinnen og babyen de første ukene etter fødselen og ikke amming kan redusere denne risikoen til mindre enn 1 %.

(Video) HIV/AIDS SIGNS AND SYMPTOMS IN WOMAN 👇👇👇 https://youtu.be/ICPJcosSGTU

Risikofaktorer og forebygging

Den viktigste smitteveien er seksuell kontakt, hvor en av deltakerne blir smittet. Derfor er det viktigste forebyggende tiltaket bruk av kondom under vaginal og analsex, samt under oralsex. HIV overføres svært sjelden gjennom oralsex, men den nåværende situasjonen med fremveksten av andre seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré og syfilis fremhever behovet for kondomer under oralsex i HIV-risikogrupper.

Kremer og salver er utviklet for bruk i skjeden av kvinner. De inneholder antivirale stoffer, hvis virkning er fortsatt usikker. Alle som gir injeksjoner må bruke rene sprøyter og spisser. Sprinkler bør aldri deles med andre mennesker. Husholdningsklor brukes til å fjerne blodflekker.

Forebyggende behandling er tilgjengelig etter infeksjon og kalles PEP. Hvis du har vært i faresonen for HIV-infeksjon, kan det å starte behandling med HIV-antivirale midler umiddelbart redusere risikoen. Behandlingen varer vanligvis i fire uker. PEP kan brukes når andre forebyggende tiltak har mislyktes eller når en uventet hendelse inntreffer, for eksempel et ødelagt kondom. Dersom det er indikasjoner for slik behandling, bør PEP startes så snart som mulig, men senest 48 timer etter at den risikofylte situasjonen har oppstått. Derfor er det viktig å oppsøke legen din raskt hvis du ønsker PEP.

Studier har vist at legemidler som brukes til å behandle HIV-smittede mennesker også kan forhindre overføring av HIV til en partner dersom medisinene tas før en potensiell smittsom situasjon oppstår. Forebyggende behandling, som gis før en person blir utsatt for infeksjon, kalles PrEP. Bruk av PrEP eliminerer ikke behovet for andre infeksjonsreduserende tiltak, som bruk av kondom, og tilbys kun personer som har betydelig smittefare.

Utviklingen av en effektiv forebyggende vaksine har pågått i mange år og mange vaksiner testes for tiden. Så langt har de ikke klart å utvikle en vaksine som kan forhindre infeksjoner.

undersøkelse og diagnose

Siden testen kan ta lengre tid å oppdage smitte i noen tilfeller, bør alle som har vært i en faktisk smittesituasjon følges opp i opptil seks uker for å være helt sikker på at testresultatet er nøyaktig. Hvis du har hatt ubeskyttet sex med en HIV-positiv person som ikke har blitt behandlet vellykket, bør du testes for HIV innen tre måneder.

Tiden fra infeksjon til et positivt HIV-testresultat kalles "vindusperioden". Hurtigtester for HIV utføres i enkelte klinikker.

Selv om rutinemessige HIV-tester er svært pålitelige, kan de noen ganger gi falske positive resultater. Et falskt positivt testresultat betyr at testen vil vise noe annet enn HIV i blodet ditt. Alle prøver som tester positivt for HIV i den første testen testes derfor med en påfølgende test, Western blot, som gir endelig bekreftelse på at testen er positiv. Som et ekstra sikkerhetstiltak tas det en ny blodprøve for å sikre at rørene ikke er tuklet med.

(Video) 5 Signs of HIV #shorts

Et positivt HIV-testresultat indikerer at en person er smittet med HIV, men sier ikke når eller hvordan de ble smittet. Testen kan ikke fortelle hvor langt sykdommen har kommet.

Behandling

Alle pasienter med nydiagnostisert HIV-infeksjon bør henvises til infeksjonshemmende behandling så snart som mulig. Antiviral behandling har vist seg å redusere risikoen for alvorlig sykdom eller død, selv når CD4-nivåene er høye. Det er derfor lurt å starte behandlingen tidlig, uavhengig av CD4-tall, dels for egen helse og dels for å forhindre videre smitteoverføring.

Skulle ønske

Å leve med hiv Å bli diagnostisert med hiv kan være et sjokk og mange trenger tid til å venne seg til tanken og forstå hva det vil bety resten av livet. Les hva du kan gjøre for å leve godt med hiv.

FAQs

HIV og AIDS - symptomer og forløp? ›

Den vanligste årsaken til aidsdiagnosen er utbrudd av en opportunistisk infeksjon. Men, hos en med hivinfeksjon, kan også første tegn på aids være langvarig feber eller diaré, betydelig og uforklarlig vekttap eller visse kreftformer. Hvor raskt hivinfeksjon utvikler seg til sykdom varierer fra person til person.

Hvor lang tid tar det før hiv utvikler seg til aids? ›

Gjennomsnittet dekker over store forskjeller, da noen smittede utvikler aids allerede 2-3 år etter smitten, mens noen få personer er uten symptomer selv 15 år etter smitten. Når en hiv-smittet person får behandling mot hiv, kan sykdommen i de fleste tilfeller holdes i ro, så det ikke utvikles aids.

Hvordan vet jeg om jeg har aids? ›

For å finne ut om du har en hivinfeksjon i kroppen, må du ta en hivtest. En hivtest kan du få utført hos en allmennpraktiserende lege, og det gjøres ved å ta en blodprøve. En positiv test betyr at du er smittet av hiv. Ventetiden på et svar kan variere fra hvor du bor i landet.

Hva kommer først av hiv og aids? ›

Hiv ødelegger immunsystemet slik at det lettere oppstår infeksjoner og visse typer kreftsykdommer. Når det dukker opp andre sykdommer på grunn av hiv-svekket immunsystem, kalles tilstanden aids. Dette er en forkortelse for acquired immunodeficiency syndrome (ervervet immunsvikt-syndrom).

Hva er forskjellen på å være hiv infisert og å ha aids? ›

Hiv er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med komplikasjoner.

Hvor lenge kan man ha hiv uten å merke det? ›

Hvor raskt hivinfeksjon utvikler seg til sykdom varierer fra person til person. Statistikk viser at selv uten behandling vil 50 prosent fortsatt være uten tegn til sykdom etter 10 år.

Når merker man at man har hiv? ›

Symptomer/funn

Få uker etter smitte vil 50-70 % av de smittede få symptomer på akutt hiv-infeksjon (primær hivinfeksjon). Symptomene varer ofte i 2-3 uker og kan minne om mononukleose eller influensa med halsvondt, feber, forstørrede lymfeknuter, utslett, hodepine og diaré.

Hvor lenge kan man leve med aids? ›

Hiv er noe man lever med hele livet. Den medisinske oppfølgingen er god, og hivpositive lever i dag like lange liv som hivnegative. Når tiden er inne for den enkelte å begynne på medisiner, er det en behandling som varer livet ut. Medisinene hjelper kroppen med å holde et godt immunforsvar og et lavt virusnivå.

Er det lett å få aids? ›

Risikoen for smitteoverføring ved et vaginalt, ubeskyttet samleie hvor den hiv-smittede er ubehandlet er meget lav, trolig så lav som 0,1% eller lavere. Risikoen er noe høyere ved ubeskyttet analt samleie hvor den smittede er ubehandlet eller dersom en av partnerne har en annen seksuelt overført infeksjon.

Hvor lang tid tar det å få aids? ›

Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar fra smitte med hiv til utvikling av aids. Uten behandling tar det 8-10 år i gjennomsnitt. Ved god behandling i Norge skjer det sannsynligvis aldri.

Hvor lett er det å bli smittet av hiv? ›

Hiv finnes i blod, i sæd og i skjedevæske. Viruset kan smitte ved vaginalt samleie, men vil kun smitte i 1 av 1000 samleier. Det er noe mer smittsomt ved analt samleie, særlig hvis man er mottagende part ved analsex. Ved oralsex er det så sjeldent at det smitter, at man ser ikke på dette som en vanlig smittemåte.

Kan man få hiv av å kysse? ›

Hiv smitter ikke ved vanlig sosial omgang med et menneske som lever med hiv, da du ikke kan bli smittet uten at viruset kommer inn i din blodbane. Det er ikke mulig å bli hivsmittet gjennom vanlig kroppskontakt, gode klemmer og nærhet. Hiv smitter heller ikke ved kyssing.

Er hiv dødelig? ›

Uten behandling har fullt utviklet aids meget høy dødelighet. Flertallet av pasientene dør etter ett til to år dersom de ikke mottar aktiv behandling som inkluderer hiv-medikamenter. Med dagens behandling er prognosen endret radikalt.

Hvor lenge varer hiv utslett? ›

Symptomene i den akutte fasen kan være feber, utslett, hodepine, sår hals, tap av matlyst, verkende muskler og ledd. Symptomene melder seg 2-4 (opptil 12) uker etter smitte, og de varer oftest 1-2 uker og går tilbake uten behandling.

På hvilke tre måter smitter hiv? ›

Hvordan smitter HIV? HIV er en virusinfeksjon som smitter gjennom blod, sæd, skjedesekret og morsmelk.

Kan man ha hiv uten å vite det? ›

Man kan ikke stole på symptomer eller fravær av symptomer for å vite om man har HIV. Den eneste måten man kan vite sikkert om man har HIV er ved å bli testet.

Hvor lenge etter samleie kan man teste seg for hiv? ›

Man kan teste seg for kjønnsykdommer tidligst to uker etter ubeskyttet sex. Da kan man teste for klamydia, mykoplasma og gonoré. Prøvene tas ved urinprøve eller en penselprøve (skjedeprøve). Du kan teste for hiv, hepatitt og syfilis med blodprøve 8-12 uker etter eventuelt smittetidspunkt.

Kan man se hiv på vanlig blodprøve? ›

Hovedregelen er altså at man testes ved symptomer, men også ved en del risikosituasjoner, herunder hvis man har sex med andre i et land med høy forekomst av sykdommen. Nei. Legen tester ikke for HIV/AIDS/Syfilis når det tas 'vanlige' blodprøver på legekontoret.

Hvem bør teste seg for hiv? ›

Alle som har hatt sex utan kondom med éin eller fleire dei ikkje kjenner hiv-statusen til, bør vurdere å sjekke seg for hiv. På stadene nedanfor kan du ta ein hurtigtest for hiv. Dei fleste stadene kan du òg teste deg for andre seksuelt overførbare infeksjonar.

Hvem får mest hiv? ›

Heteroseksuelt smittede

De fleste nye hiv-smittede i Norge er nå smittet i utlandet, og det er særlig innvandrere fra områder hvor hiv-infeksjon er utbredt. Smitten i slike områder er først og fremst heteroseksuell. Innad i Norge foregår spredningen av denne infeksjonen først og fremst mellom menn som har sex med menn.

Hvor mye koster hiv behandling? ›

Det finnes tre hovedkategorier medisiner som forhindrer viruset i å formere seg og spre seg i kroppen. Alle tre blir brukt i ulike kombinasjoner hos de som blir behandlet for hiv. Hver av disse kategoriene har flere undergrupper. Her i Norge kan et årsforbruk av medisiner koste opp mot 200 000 kroner.

Kan hiv utvikle seg til aids? ›

Hivinfeksjoner en virussykdom som globalt smitter seksuelt, ved blodsmitte og fra mor til barn. Sykdommen vil over tid uten behandling medføre redusert immunforsvar og opportunistiske infeksjoner. Hivinfeksjon kan ubehandlet resultere i hivsykdom og aids.

Hvor stor er sjansen for å bli smittet med hiv? ›

Hvis den du har samleie med hadde hatt hiv, så ville sannsynligheten være så lav som at 1 av 660 samleier kan gi hiv. Da måtte du ha hatt penisen din inne i anus. Ved oralt samleie så er det så liten sannsynlighet at det er under 1 av 10 000 som kan bli smittet.

Hvor lenge kan man leve med hiv? ›

Hiv er noe man lever med hele livet. Den medisinske oppfølgingen er god, og hivpositive lever i dag like lange liv som hivnegative. Når tiden er inne for den enkelte å begynne på medisiner, er det en behandling som varer livet ut. Medisinene hjelper kroppen med å holde et godt immunforsvar og et lavt virusnivå.

Har man hiv resten av livet? ›

Hiv smitter ved direkte kontakt (seksuelt eller via blod). Alle med Hiv er smittebærere resten av livet, selv om de bruker medisiner.

Hvor lenge varer en akutt hiv-infeksjon? ›

Symptomene i den akutte fasen kan være feber, utslett, hodepine, sår hals, tap av matlyst, verkende muskler og ledd. Symptomene melder seg 2-4 (opptil 12) uker etter smitte, og de varer oftest 1-2 uker og går tilbake uten behandling.

Videos

1. Top 10 Viral HIV Symptoms
(HIV RNA Test Guide)
2. Difference between HIV and AIDS | Can they be treated? #shorts
(Redcliffe Labs Shorts )
3. My 9 HIV/AIDS Symptoms!
(Raif Derrazi)
4. Early Symptoms of HIV Infection | Symptoms of HIV in Men and Women | MFine
(MFine Care)
5. ඒඩ්ස් රෝග ලක්ෂණ | HIV/AIDS Symptoms | #srilanka #sinhala #std #hivaids #lanka #srilankanews
(Ayu)
6. The History of HIV and Current Epidemic
(University of California Television (UCTV))

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5391

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.